מלחמה במזיקים

לסיכום

המלחמה במזיקים בסביבה החקלאית לא פשוטה ויש לבצעה בקפידה ובהפרשי זמן קבועים. מעבר לכך, מומלץ לנקוט בפעולות מניעה הכרוכות בניקיון ופעולות תחזוקה שוטפת של הבתים וכל המבנים אשר בחצרות החקלאיות, כמו גם טיפול שוטף בחצרות עצמן. פעולות מניעה מקטינות את שיעור התופעה ולעיתים מונעות אותה.